Održan nZEB stručni skup 2023.

Profine Croatia generalni sponzor

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Klaster za energetsku učinkovitost i održivost u
zgradarstvu – nZEB.hr i Profine Croatia kao generalni sponzor, nastavljaju rad na edukaciji,
promicanju znanosti i inovacija te unapređenju stanja tehnike, proizvoda, materijala i usluga
poveznih s energetskom učinkovitosti i održivosti u zgradarstvu. 

Tako je bilo i ovaj put. Stručni skup na temu Zero Emision Buildings otvorio je uvodnim predavanjem Prof. dr. sc. Zoran Veršić, a u nastavku programa imali smo dvadesetak stručnih izlaganja. U ime generalnog sponzora, Profine Croatia, izlaganje na temu: Zaštita okoliša i kružno gospodarstvo u proizvodnom ciklusu građevinske stolarije, imao je g. Aleksandar Terer. U izlaganju je stavljen naglasak na ekološki održivu proizvodnju PVC stolarije te na svih 17 strateških ciljeva održivog razvoja (SDG) koje su Ujedinjeni narodi (UN) predstavili u svojoj agendi održivog razvoja do 2030 godine, a koji pokrivaju sve tri dimenzije održivosti: društvenu, ekonomsku i ekološku. Skup je zatvoren konstruktivnom panel diskusijiom na glavnu temu.