BRANDS
CREATE
MARKETS
Slider

TROCAL voditelji prodaje:
GSM:+38591 1212806 pavao.kralj@profine-group.com 
TROCAL Hrvatska
profine Croatia d.o.o.
Vukomerička 3
HR – 10410 Velika Gorica
tel: 385 1 6253 100
fax: 385 1 6253 357
e-mail: jasmina.gudeljevic@profine-group.com
profine Croatia društvo s ograničenom odgovornošću
Uprava: Aleksandar Terer
Sjedište tvrtke: Velika Gorica HR, Vukomerička 3
Upisano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod brojem MBS 080156812
VAT broj: HR82963724715
OIB: 82963724715 MB: 1304194
Bankovna veza: IBAN HR19 24840081100890158 Raiffeisenbank Austria d.d.
S.W.I.F.T. RZBHHR2XXXX
Tem. kapital: 178.000.00 kn uplaćen u cjelosti.

INNOVATIVE
REASONABLE
DIVERSE
Slider