VAŠ PROZOR

U BOLJI

SVIJET

PROFINE CROATIA

Vukomerička 3
HR – 10410 Velika Gorica

tel: 385 1 6253 100
fax: 385 1 6253 357

UPRAVA

Direktor
ALEKSANDAR TERER

Asistentica uprave
JASMINA GUDELJEVIĆ
Tel: +385 16253 100
Email: jasmina.gudeljevic@profine-group.com

 

PRODAJA I TEHNIKA

Voditelj prodaje
PAVAO KRALJ
Mob: +385 91 1212 806
Email: pavao.kralj@profine-group.com

Prodajni predstavnik – robne marke KBE i Trocal
MARKO TERER
Mob: +385 91 6253 117
Email: marko.terer@profine-group.com
Prodajni predstavnik – robne marke Koemmerling
ŽELJKO BERTOVIĆ
Mob: +385 91 6253 106
Email: zeljko.bertovic@profine-group.com

Sistemski tehničar
DAMIR AVDIĆ
Mob: +385 91 1237 504
Email: damir.avdic@profine-group.com

Referent prodaje i nabave
ALEKSANDAR SAŠA TERER
Tel:  +385 1 539 15 11
Email: sasa.terer@profine-group.com