DIZAJN

ZAŠTITA

ARHITEKTURA

Projekti

Naziv projekta: „Budi spreman i kompetentan!“ U.P.03.3.1.04.0003

Kratki opis projekta: Profine Croatia d.o.o. sudjeluje kao partner u provedbi projekta „ Budi spreman i kompetentan!“. Nositelj projekta je Strukovna škola Vice Vlatkovića koja je, kao suvremena strukovna škola, Odlukom o imenovanju regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju koju je donio ministar nadležan za obrazovanje 20. srpnja 2018., i imenovana Regionalnim centrom kompetentnosti u sektoru strojarstva. Projekt „Budi spreman i kompetentan!“ usmjeren je na jačanje kapaciteta odgojno obrazovnih radnika te kapaciteta ustanove regionalnog centra kompetentnosti za razvoj i provedbu programa redovitog strukovnog obrazovanja te formalnih i neformalnih programa obrazovanja odraslih sukladno potrebama tržišta rada. Područje strojarstva važna je sastavnica brojnih gospodarskih grana, a unaprjeđenje (pod)sektora strojarstva pozitivno će se odraziti i na napredak cjelokupnog gospodarstva. Projektom “Budi spreman i kompetentan!” jačanjem organizacijskih sposobnosti RCK-a, uspostavom sustava kvalitete i profesionalnog usmjeravanja učenika i drugih polaznika, unaprjeđenjem kompetencija nastavnika i mentora kod poslodavaca uspostavit će se suradnja za povećanje relevantnosti i učinkovitosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u (pod)sektoru strojarstva te će se osnažiti kapaciteti RCK-a za razvoj i provedbu strukovnih zanimanja sukladno potrebama tržišta rada.

Aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta su:

 • Uspostava organizacije rada i razvoja regionalnog centra kompetentnosti
 • Razvoj i/ili unaprjeđenje te provedba programa redovitoga strukovnog obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih u regionalnim centrima kompetentnosti
 • Jačanje kompetencija odgojno – obrazovnih radnika RCK-a i mentora zaposlenih kod poslodavaca vezanih za provedbu programa SOO-a u (pod) sektoru strojarstva
 • Promocija strukovnih zanimanja i rada Centra
 • Promidžba i vidljivost
 • Upravljanje projektom i administracija

Partneri na projektu su:

 • Zadarska županija
 • Tehnička škola Zadar
 • Srednja Škola Biograd na Moru
 • Tehnička škola Rijeka
 • Industrijsko-obrtnička škola Pula
 • Škola za montažu instalacija i metalnih konstrukcija
 • Elektrostrojarska obrtnička škola
 • Sveučilište u Zadru
 • Obrtničko učilište
 • Vaillant d.o.o.
 • Profine Croatia d.o.o.
 • Auto Hrvatska automobili d.o.o.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Cilj projekta je uspostaviti okvir rada Strukovne škole Vice Vlatkovi a, regionalnog centra kompetentnosti u (pod)sektoru strojarstva, te oja ati kapacitete odgojno – obrazovnih radnika za razvoj, modernizaciju i provedbu u inkovitih redovitih programa strukovnog obrazovanja te formalnih i neformalnih programa obrazovanja odraslih kroz u enje temeljeno na radu s ciljem pružanja relevantnih prakti nih vještina u enicima i odraslim polaznicima sukladno potrebama gospodarstva i tržišta rada.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU: Ukupna vrijednost projekta je 33.693.182,17 kuna

Intenzitet potpore: 100%

Razdoblje provedbe projekta: od 29. svibnja 2020. – 29. prosinca 2023.

Kontakt osobe za više informacija: Sanja Miočić, koordinatorica projekta, e-mail: ssvvrck@gmail.com

Kontakt Profine Croatia d.o.o.: Zrinka Karaula, e-mail: zrinka.karaula@profine-group.com

Poveznice:
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

Projekti