ZEB Zero Emission Buildings

ZEB – Zero Emision Buildings
16. veljače 2023.

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Klaster za energetsku učinkovitost i održivost u zgradarstvu – nZEB.hr nastavljaju rad na edukaciji, promicanju znanosti i inovacija te unapređenju stanja tehnike, proizvoda, materijala i usluga poveznih s energetskom učinkovitosti i održivosti u zgradarstvu, obnove zgrada uz povećanje sigurnosti, poboljšanje ugodnosti i zdravstvene kvalitete unutarnjih prostora kao i s aktualnim temama zelene urbane obnove i dekarbonizacije zgrada do 2050. godine. Prijedlog Europske Komisije za reviziju Direktive o energetskim svojstvima zgrade (iz prosinac 2021.) čini korak naprijed od sadašnjeg nZEB-a do zgrada s nultom emisijom (ZEB), usklađujući zahtjeve energetske učinkovitosti za nove zgrade s dugoročnim ciljem klimatske neutralnosti i načelom energetske učinkovitosti na prvom mjestu. 

 

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Klaster za energetsku učinkovitost i održivost u zgradarstvu – nZEB.hr u sklopu aktivnosti Stručnog usavršavanja AF-a pripremaju cjelodnevni stručni skup: ZEB Zero Emission Buildings

Stručni skup održat će se uživo, na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, Kačićeva 26, u velikoj dvorani 81, 16.02.2023. godine.

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Klaster za energetsku učinkovitost i održivost u zgradarstvu – nZEB.hr nastavljaju rad na edukaciji, promicanju znanosti i inovacija te unapređenju stanja tehnike, proizvoda, materijala i usluga poveznih s energetskom učinkovitosti i održivosti u zgradarstvu, obnove zgrada uz povećanje sigurnosti, poboljšanje ugodnosti i zdravstvene kvalitete unutarnjih prostora kao i s aktualnim temama zelene urbane obnove i dekarbonizacije zgrada do 2050. godine. Prijedlog Europske Komisije za reviziju Direktive o energetskim svojstvima zgrade (iz prosinac 2021.) čini korak naprijed od sadašnjeg nZEB-a do zgrada s nultom emisijom (ZEB), usklađujući zahtjeve energetske učinkovitosti za nove zgrade s dugoročnim ciljem klimatske neutralnosti i načelom energetske učinkovitosti na prvom mjestu. Prema prijedlogu Direktive, zgrada s nultom emisijom (ZEB), definirana je kao zgrada s vrlo visokim energetskim svojstvima, s još uvijek vrlo malom količinom potrebne energije koja je u potpunosti pokrivena energijom iz obnovljivih izvora i bez emisija ugljika iz fosilnih goriva na licu mjesta. Osim izračuna emisije ugljika operativne energije ZEB predviđa izračun emisije ugljika utjelovljene energije u cijeloživotnom vijeku zgrade. Zahtjevi ZEB-a trebali bi se primjenjivati od 1. siječnja 2030. na sve nove zgrade, a od 1. siječnja 2027. na sve nove zgrade koje koriste ili su u vlasništvu javnih tijela. Cilj skupa je prikazati zahtjeve ZEB-a, mjere i tehnička rješenja za projektiranje, obnovu i izgradnju novih zgrada koja uz energetsku učinkovitost osiguravaju zgrade s nultom emisijom stakleničkih plinova (ZEB) te sigurne zgrade s visokom kvalitetom ugodnosti za život i rad. Ujedno će se predstaviti Strategija zelene urbane obnove kao i metode za procjenu održivosti zgrada u cjeloživotnom vijeku. Novi model Strategija zelene urbane obnove izrađuju se u svrhu ostvarenja ciljeva razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima, integracije rješenja temeljenih na prirodi, unaprjeđenja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, ostvarenja ciljeva energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama i jačanju otpornosti na rizik.

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu baštini tradiciju Visoke tehničke škole više od stotinu godina, a kao samostalni fakultet od 1962. godine provodi edukaciju arhitekata u Republici Hrvatskoj. Fakultet ustrojava i izvodi sveučilišne studije, znanstveni, istraživački, visoko stručni i umjetnički rad u području arhitekture i urbanizma. U području tehničkih znanosti, polju arhitekture i urbanizma arhitektonski fakultet obrazuje, istražuje i radi znanstvene i stručne radove iz područja arhitektonskog projektiranja, urbanističkog planiranja, zaštite graditeljskog naslijeđa, te arhitektonskih konstrukcija, fizike zgrade, materijala i tehnologija građenja. Dugi niz godina prepoznati je dionik u području edukacije za energetski visoko učinkovite i održive zgrade i jedan od osnivača Klastera nZEB.hr. Osim Arhitektonskog fakulteta osnivači Klastera nZEB.hr su iz gosdpodarskog sektora: AGC, Bosch, Knauf-Insulation, Profine Croatia i Wienerberger. Od 2019. godine članovi Klastera nZEB.hr su: Velux Hrvatska, Nosivi građevinski elementi, te počasni član Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine RH. Od 2022. godine novi član je Baldinistudio.

Ciljevi Klastera nZEB.hr su povezati znanost, inovacije i gospodarstvo odnosno sve dionike u gradnji i obnovi zgrada po kriterijima cjelovite obnove uz naglasak na zgrade niske energetske potrošnje, zgrada gotovo nulte energije (nZEB) i zgrada nulte emisije kao i zgrada zelene i održive gradnje. Zadatak Klastera nZEB.hr je uspostaviti bolju suradnju gospodarstva i institucija te pomoći institucijama pri izradi kriterija za obnovu, projektiranje i izvedbu zgrada po kriterijima visoke učinkovitosti, kao i po kriterijima sigurne i održive gradnje, te djelovati u području širenja ideja, znanja i zahtjeva za izgradnju energetski visoko učinkovitih i održivih zgrada, te zahtjeva cjelovite obnove i sigurne gradnje.

Teme ovog stručnog skupa su:
– propisi, smjernice i planovi iz područja zelene i održive gradnje, energetske učinkovitosti, sigurnosti i zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta
– strategija zelene urbane obnove i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama
– zahtjevi za zgrade s nultom emisijom stakleničkih plinova
– metode za procjenu održivosti zgrada u cjeloživotnom vijeku
– tehnička rješenja za projektiranje, obnovu i izgradnju visoko učinkovitih i održivih zgrada s nultom emisijom stakleničkih plinova i s visokim stupnjem sigurnosti i kvalitete
– materijali, proizvodi i sustavi za cjelovitu obnovu i izgradnju novih zgrada po najvišim standardima održivosti, energetske učinkovitosti, sigurnosti i kvalitete
– iskustva i izvedeni primjeri novih i obnovljenih zgrada po najvišim standardima energetske učinkovitosti, sigurnosti i kvalitete.